2012
2011
2010
2009
2008
matthias kaiser ceramics
homage to a toy

homage to a toy

stoneware with highfire sansai glaze, feather, toy
overview/previous/next